Vergoeding

Voor behandelingen door een huidtherapeut uit de aanvullende verzekering is geen verwijzing nodig. U kunt zonder tussenkomst van een arts of specialist zelf een afspraak maken voor behandelingen die uit de aanvullende verzekering voor vergoeding in aanmerking komen. De vergoedingen voor behandelingen door een huidtherapeut verschillen sterk. Ze zijn afhankelijk van de soort verzekering. Uw zorgverzekeraar kan u precies vertellen welke rechten op vergoeding u hebt.

Om een beroep te kunnen doen op een huidtherapeut is alleen een verwijzing nodig van een arts of specialist wanneer het gaat om behandelingen uit de basisverzekering zoals oedeemtherapie (manuele lymfedrainage). Hierbij kan sprake zijn van het zelf betalen van de eerste 20 behandelingen, of een verrekening met de aanvullende verzekering wanneer u hiervoor een verzekering hebt afgesloten.

Heeft u nog vragen dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen!