Garantie en klachten inzake elastische steunkousen

Garantie:

Elysée Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie geeft de garantie dat een elastische therapeutische kous 3 maanden functioneel moet zijn, zonder dat er duidelijke afwijkingen ontstaan die niet aan u te wijten zijn. Daarbij zal worden gekeken naar de juiste wijze van gebruiken. Als blijkt, gezien de pasvorm, dat binnen een maand vervangende voorziening nodig is, dan zal Elysée zorgen voor vervanging.

erisietsmisgegaanKlachtenprocedure:

Elysée voldoet aan de voorwaarden met betrekking tot de klachtenregeling voor de elastische kousen. Mocht u niet tevreden zijn met de elastische kousen of onze service dan kunt u zowel mondeling als schriftelijk een klacht bij ons indienen.

We gaan ervanuit dat we de klacht in gezamenlijk overleg op kunnen lossen.
Als we er toch binnen 5 werkdagen niet uitkomen dan kunt u de klachtencommissie inschakelen.

Via de site https://erisietsmisgegaan.nl/ kunt u de klacht melden. Uiteraard proberen we eerst gezamelijk tot een oplossing te komen.
Lees hier het klachtenreglement en het reglement geschillencommissie.logo semhElysée Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie
 is een erkend Leverancier van elastische kousen. Wij werken volgens de richtlijnen van de Stichting Erkenning Medische Hulpmiddelen (SEMH).