Levensduur c.q. vervanging van de kousen

Door slijtage en veelvuldig dragen geven elastische kousen na verloop van tijd minder druk. Hierdoor neemt de therapeutische werking uiteraard af. Om deze reden dienen elastische kousen regelmatig vervangen te worden. Een paar kousen gaat ongeveer 6 maanden mee; na deze termijn wordt de gewenste therapeutische werking niet meer gegarandeerd.

De meeste verzekeringen vergoeden twee (paar) kousen per 14 maanden. Deze twee paar mogen in de meeste gevallen gelijktijdig verstrekt worden.logo semhElysée Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie
 is een erkend Leverancier van elastische kousen. Wij werken volgens de richtlijnen van de Stichting Erkenning Medische Hulpmiddelen (SEMH).