Wat doet een huidtherapeute?

Een huidtherapeute behandelt patiënten met een huidziekte of beschadigde huid. Tot de zeventiger jaren konden patiënten met huidproblemen alleen terecht bij een plastisch chirurg of een dermatoloog. Door de kennis van diverse disciplines te combineren is het beroep huidtherapie ontstaan.

Een huidtherapeut is een deskundige op het gebied van medisch-biologische, pathologische en therapeutische aspecten van de huid en omringende weefsels. Doel van een huidtherapeutische behandeling is het opheffen, verminderen of voorkomen van een stoornis of beperking als gevolg van een huidaandoening.

Een huidtherapeut heeft een vierjarige HBO-opleiding gevolgd en kan werken in een eigen praktijk, in een groepspraktijk, in een gezondheidscentrum of in een ziekenhuis. De huidtherapeute van Elysée Huidtherapie is lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten en geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Paramedici.

De titel huidtherapeut is een beschermde titel, vastgelegd in de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg(wet BIG, artikel 34).

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk:

Littekens ontstaan als de wondgenezing wordt verstoord. Zo'n verstoring kan verschillende oorzaken hebben, zoals een infectie, een slechte algehele conditie of een slechte doorbloeding van het wondgebied. Bovendien genezen wonden op sommige plaatsen van het lichaam moeilijk.

Lees meer

De huidtherapeut behandelt alle vormen van acne en acnelittekens. Ook geeft de huidtherapeute van Elysée adviezen ten aanzien van zelfzorg en hoe de acnebehandeling een zo groot mogelijk effect kan hebben. Voorwaarde is dat u als patiënt zo goed mogelijk mee doet in de behandeling. Alleen dan kan een optimaal resultaat worden bereikt.

Lees meer

De Deep Oscillation behandelmethode geeft een in de diepte (Deep) doordringende resonerende trilling (Oscillation). Het elektrisch opgewekte statische veld geeft een veilige, niet huidbelastende diepe biologisch effectieve trilling in de huid, ondergelegen bindweefsel, onderhuids vet, spieren, bloed en lymfevaten.

Lees meer

De mesotherapie zonder naalden is het in de huid brengen van werkstoffen met behulp van een electro-magnetisch veld. Hierdoor kunnen deze werkstoffen dieper in de huid dringen en dus beter hun werk doen.

Lees meer

Elysée, praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie is aangesloten bij het "Kwaliteitsregister Paramedici" en de "Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten".

 kp logo    logo-NVH 1 kleur png