Zwachtelen

Om het effect van de manuele lymfdrainage te behouden en te bevorderen wordt het behandelde lichaamsdeel na de massage gezwachteld.

Dit heet ambulante compressietherapie: zwachtelen in combinatie met bewegen. Dit houdt in dat er druk op het behandelde gebied wordt gebracht. De druk op de lymfevaten heeft een positieve invloed op de lymfedoorstroming en het effect van de manuele lymfedrainage wordt op die manier ondersteunt. Om de vooruitgang te kunnen bepalen, wordt de omvang van het oedeem regelmatig gemeten.