Privacyverklaring

Privacyverklaring

Elysée, gevestigd aan Salmenhofweg 35A 6095 BX Baexem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Elysée
Salmenhofweg 35A
6095 BX Baexem.
0475-497322
www.elysee-huidtherapie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Elysée verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adres

 • Medische documentatie

 • Gegevens personen jonger dan 16 jaar

 • BSN

 • Verzekeringsnummer/polisnummer

Elysée verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- Gezondheid gegevens van personen jonger dan 16 jaar:
Voor onze diensten (behandeling) en de verwerking van persoonsgegevens voor jongeren dan 16 jaar vragen we toestemming van de ouders of voogd.

Doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Elysée verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Identificatie en verwerking persoonsgegevens

 • Het afhandelen van uw betaling

 • Telefonisch contact of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Informeren betreffende wijzigingen van onze diensten en producten

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Elysée neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Elysée gebruikt de volgende computerprogramma’s: Elamatic module van Orthomatic VLot solutions.

Het is een ERP applicatie voor de administratie en planning van de levering van medische hulpmiddelen. Met dit systeem kunnen elastische kousen en huidtherapie behandelingen worden gefactureerd naar zorgverzekeraars

Door middel van de module elektronisch declareren is het mogelijk de aangemaakte facturen digitaal te declareren naar een zorgverzekeraar via VECOZO en Vektis standaard.

 • Vecozo: digitaal communicatiepunt in de zorg met als doel de administratieve processen te optimaliseren.

 • Vektis standaard (zie website), overeenkomsten zorgverzekeraar /zorgverlener

Overige modules zijn: elektronisch patiëntendossier, facturatie klantenkaarten, maatkaarten mailing instanties.

Het belang van het programma is dat er een rechtstreekse communicatie met de zorgverzekeraar mogelijk is. Er kan alleen via de standaards (VECOZO en Vektis) worden gedeclareerd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Elysée bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren bewaartermijn van 15 jaar. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Elysée verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Elysée blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Elysée gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) hebben patiënten de navolgende rechten:

Het recht om persoonsgegevens over te dragen.

 • Zo kunnen zij hun gegevens bijvoorbeeld gemakkelijk doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Ook kunnen mensen vragen om gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.

 • Het recht op vergetelheid

Het recht om ‘vergeten’ te worden. Dit kan zijn bij:

 • Niet meer nodig
  Elysée heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor Elysée ze heeft verzameld of waarvoor Elysée ze verwerkt.

 • Intrekken toestemming
  De patiënt heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan Elysée voor het gebruik van zijn gegevens, maar trekt die toestemming nu in.

 • Bezwaar
  De patiënt maakt bezwaar tegen de verwerking. Er geldt op grond van artikel 21 van de AVG een absoluut recht van bezwaar tegen direct marketing. En een relatief recht van bezwaar als de rechten van de patiënt zwaarder wegen dan het belang van Elysée om de persoonsgegevens te verwerken.

 • Onrechtmatige verwerking
  Elysée verwerkt de persoonsgegevens onrechtmatig. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.

 • Wettelijk bepaalde bewaartermijn
  Elysée is wettelijk verplicht om de gegevens na bepaalde tijd te wissen.

 • Kinderen
  De patiënt is jonger dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via een app. of website (‘dienst van de informatiemaatschappij’).

 • Recht op inzage
  Dat is het recht van patiënten om de persoonsgegevens die u van hen verwerkt in te zien.

 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

 • Ten slotte hebben patiënten recht op duidelijke informatie over wat Elysée met hun persoonsgegevens doet. Onder de AVG moet u aan een aantal specifieke eisen voldoen.

Beveiligen persoonsgegevens

Elysée neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om:

 • Misbruik;

 • Verlies;

 • Onbevoegde toegang;

 • Ongewenste openbaarmaking;

 • Ongeoorloofde wijziging;

tegen te gaan.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Elysée via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..